ارائه خدمات مدیریت، مهندسی، طراحی و مشاوره، تامین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، تامین منابع مالی و ماشین آلات طرح ها و پروژه¬هاي صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و معدنی در داخل و خارج كشور بصورت (EPC)، انجام طرح¬هاي اجرایی، مطالعاتي و پژوهشي در زمينه هاي مختلف صنعتی، ساختمانی و معدنی، اجرای پروژه های مرتبط با مخازن ذخیره نفت خام و گاز ، احداث ترمینالهای نفتی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و مشارکت با شركت های داخلی و خارجی دارای تکنولوژی.
همچنين شايان ذكر است مهندسي و ساخت مخازن ذخيره با ظرفيت يك ميليون بشكه توسط شركت هاي محدودي در جهان از جمله پارس كيهان انجام پذيرفته است. پروژه

  • storage tanks

منوی Off Canvas