عمليات طراحي، تامين كالا و ساخت 2 دستگاه مخزن سقف شناور پروژه تاپينگ قشم

 محل پروژه: قشم
كارفرما: شركت نيك صنعت پارسيان
نوع پروژه: EPC
شرح پروژه:
ساخت 2 دستگاه از مخازن سقف شناور (2001/A/B) هر يك به ظرفيت 40،000 مترمكعب جهت ذخيره نفت خام پروژه تاپينگ قشم
عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي شامل:
  • طراحي، خريد و اجراي سيل و درين مخازن
  • انجام عمليات Piping System
  • انجام عمليات Fire Fighting System

منوی Off Canvas