پروژه احداث ترمينال صادرات مواد شيميايي اكسير (PC)

محل پروژه: بندر امام
کارفرما: Oil Tanking (Germany) & Odfjell (Norway)
نوع پروژه: PC

شرح پروژه:

انجام كليه كارهاي ساختماني و نصب كليه تجهيزات مكانيكي، برقي، كنترلي و ابزار دقيق پروژه شامل:

 تامين مصالح و اجراي كارهاي ساختماني شامل:

 • ساخت و كوبش 22000 متر شمع پيش ساخته بتني
 • خاكبرداري و خاكريزي به حجم 9000 متر مكعب
 • بتن ريزي به حجم 8000 متر مكعب
 • آرماتور بندي به وزن 800 تن
 • ساختمان هاي صنعتي و اداري به متراژ 1380 متر مربع
 • اسكلت فلزي به وزن 1000 تن

 انجام نصب مكانيكي تجهيزات شامل:

 • 25 دستگاه مخزن نگهداري فرآورده هاي نفتي
 • 29 دستگاه انواع تجهيزات دوار
 • نصب 2 دستگاه بويلر
 • 6 دستگاه Pig Launchers
 • 3 دستگاه Heat Exchanger
 • يك دستگاه Scrubber
 • 2 دستگاه Drum Filling Units
 • 000/25 قطر اينچ لوله كشي رو زميني و زير زميني

 نصب تجهيزات برق، كنترل و ابزار دقيق شامل:

 • سيستم هاي فشار ضعيف و فشار متوسط، ترانسفورماتورها، ديزل ژنراتور و كابل كشي
 • سيستم هاي جانبي مانند روشنايي، سيستم هاي مخابراتي، گرمايش الكتريكي، اعلان و اطفاي حريق
 • تجهيزات ابزار دقيق و Tank Gauging
 • سيستم هاي مديريت و كنترل مخازن و كنترل تخليه و بارگيري تانكرها
 • سيستم ESD

منوی Off Canvas