پروژه طراحی، تامین و پیش ساخت 9 مخزن ذخیره سازی سقف شناور و ثابت نفت خام در پالایشگاه های بصره و ناصریه کشور عراق

محل پروژه: بصره و ناصریه عراق
کارفرما:شرکت دولتی پروژه های نفتی عراق
نوع پروژه :EP+Fab
شرح پروژه:
طراحی مقدماتی و تفصیلی، خريد و پیش ساخت كليه تجهيزات مكانيكي، برقي، كنترلي و ابزار دقيق پروژه شامل:

  •  3 دستگاه مخزن سقف شناور، هر یک با ظرفیت 184,500 بشکه
  •  1 دستگاه مخزن سقف شناور، با ظرفیت 44,000 بشکه
  •  2 دستگاه مخزن سقف ثابت، هر یک با ظرفیت 62,500 بشکه
  •  2 دستگاه مخزن سقف شناور، هر یک با ظرفیت 12,500 بشکه
  •  1 دستگاه مخزن سقف ثابت، با ظرفیت 31,500 بشکه
  •  سیتم های برق و صاعقه
  •  توسعه سیستم ابزار دقیق
  •  سیستم حفاظت خوردگی
  •  سیستم آتشنشانی
  •  رنگ و عایق

منوی Off Canvas