پروژه نيروگاه گازي 640 مگاواتي اروميه (بخش مكانيك)

محل پروژه: ارومیه
کارفرما:  مپنا
نوع پروژه: EPC
شرح پروژه:
طراحي، خريد و نصب كليه سيستم هاي مكانيكال اصلي نيروگاه شامل:
  • سيستم سوخت رساني گازوئيل شامل پمپ خانه ها، تجهيزات برق، كنترل و ابزار دقيق
  • مخازن 000/ 20متر مكعبي
  •  سيستم سوخت رساني گاز و ايستگاه تقليل فشار
  • سيستم بخار و بويلرها
  • تصفيه خانه آب و پساب صنعتي
  • سيستم آتش نشاني، تشخيص، اعلان و اطفاي حريق
  • سيستم هواي فشرده
  • حفاظت كاتدي
  • پایپینگ و ...

منوی Off Canvas