پروژه هاي پالايشگاهي، پروژه هايي با بودجه كلان هستند كه شركت پارس كيهان در توسعه بخش هاي مختلف پروژه هاي پالايشگاهي  سهيم بوده است.
شركت پارس كيهان در زمينه هاي ارزيابي فني و اقتصادي، برآورد قيمت، مهندسي پايه، مهندسي تفضيلي، مهندسي ارزش و مديريت كلي پروژه هاي پالايشگاهي داراي تخصص و تجربه مي باشد.

 پروژه

منوی Off Canvas