طراحی تفصیلی، تأمین کالا و تجهیزات و اجراي تسهیلات سرچاهی و تأسیسات جانبی وابسته و خطوط لوله جریانی از سرچاه ها تا پشت فنس کلاستر ( طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی)

محل پروژه: خوزستان - 120کیلومتري غرب اهواز
کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت
نوع پروژه: EPC
شرح پروژه:
طراحي، خريد و اجرای كليه عملیات شامل تجهیزات‚پکیجها‚ لوله کشی ها ‚ برق ومخابرات‚ابزاردقیق‚ایمنی وآتش نشانی‚ چاله سوزان‚ تاسیسات مکانیکی ‚کارهاي معماري واستراکچر ‚کارهاي سیویل محوطه وسایرفعالیتهاي لازم
  •   (Xmas Tree)با تجهیزات کلاس 5000 الی 15000
  •  70كيلومتر خط لوله 6 اينچ نفت از چاه ها تا کلاستر
  •  88 مورد پکیج تزریق مواد شیمیایی شامل : Corrosion Inhibitor Package، Asphaltane Injection Package، Methanol Injection Package، Wax Inhibitor Package
  •  22 مورد Burn Pit Package
  •  لوله و اتصالات، انواع شيرهاي دستي و موتوري و شيرهاي اطمينان
  •  عمليات خاكي به حجم حدود 218774 مترمكعب
  •  22 مورد احداث ساختمان های کنترل
  •  تابلوهاي برق LV و MV، ترانسفورماتور توزيع، كابل هاي برق و ابزاردقیق (فیرنوری)، روشنايي محوطه و ساختمان ها و ...
  • سیستم ارتینگ و حفاظت کاتدیک

منوی Off Canvas