احداث تلمبه خانه ها و پایانه های جدید آبادان و مایل 40 ماهشهر

 محل پروژه : آبادان - پالایشگاه آبادان
 کارفرما: شرکت ملی مهندسی و نفت ایران
نوع پروژه : EPC
شرح پروژه:

 •  احداث تلمبه خانه " 16 فرآورده آبادان / اهواز به ظرفيت 140 هزار بشكه در روز
 •  احداث تلمبه خانه " 12 فرآورده آبادان / اهواز به ظرفيت 50 هزار بشكه در روز
 •  احداث تلمبه خانه " 16 فرآورده آبادان/ ماهشهر به ظرفیت 106.5 هزار بشكه در روز
 •  احداث تلمبه خانه 16" ORD فرآورده آبادان/ ماهشهر به ظرفیت 130 هزار بشكه در روز
 •  احداث تلمبه خانه 26" فرآورده آبادان / نظاميه به ظرفيت 250 هزار بشكه در روز
 •  احداث تلمبه خانه " 26 نفت كوره آبادان / ماهشهر به ظرفيت 250 هزار بشكه در روز
 • احداث تلمبه خانه " 24 نفت خام مايل 40 / آبادان به ظرفيت 210 هزار بشكه در روز
 •  احداث پايانه " 16 فرآورده ماهشهر / آبادان به ظرفيت 106.5 هزار بشكه در روز
 •  احداث پايانه " 24 نفت خام مايل 40 / آبادان به ظرفيت 210 هزار بشكه در روز
 • احداث پايانه " 32 نفت خام بصره / آبادان به ظرفيت 350 هزار بشكه در روز
 • احداث پايانه " 16 نفت خام دارخوين / آبادان به ظرفيت 110 هزار بشكه در روز
 • طراحي، ساماندهي و اجراي مجموعه خطوط لوله هاي ارتباطي تلمبه خانه ها و پايانه ها به طول بیش از 5500 متر
 • احداث مخازن سقف شناور و سقف ثابت مورد نیاز تلمبه خانه ها به ظرفیت 185000 متر مکعب.
 • احداث ساختمان هاي اداري و عملياتي و سوله به مساحت بیش از 9130 متر مربع.
 • اجرای شمع کوبی به طول تقریبی 79000 متر
 • اجرای عملیات پایپینگ بیش از 110000 اینچ قطر

 

 

منوی Off Canvas